Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen op deze website gaat u hiermee akkoord. Lees meer
Sluiten

Farmplace

Naar navigatie Naar inhoud

Juridische vermeldingen Farmplace

De meest recente versie van de algemene voorwaarden kunt u raadplegen via de knop onderaan de pagina.

1 Definities

‘Beheerder’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website uitbaat, zoals aangegeven in art. 3.
‘Website’: de website waarop U deze Juridische vermeldingen aantrof.
‘Bezoeker’, ‘U’ of ‘Uw’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website bezoekt.
‘Dienstverleners’ of ‘Verkopers’: de natuurlijke – of rechtspersonen die hun producten of diensten aanbieden op de website.

2 Toepassingsgebied

Elk bezoek aan en elk gebruik van de Website is onderworpen aan deze Juridische vermeldingen. Het bezoek en gebruik van (één van) deze Website(s) houdt automatisch in dat U deze Juridische vermeldingen aanvaardt. Indien U deze Juridische vermeldingen niet aanvaardt, dient u de Website onmiddellijk te verlaten.
De Beheerder behoudt zich het recht voor om de op de Website vermelde voorwaarden, waaronder deze Juridische vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze Juridische vermeldingen bij elk bezoek te consulteren.

3 Informatie omtrent de Beheerder

De Website farpmplace.be wordt beheerd en uitgebaat door ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nr. 0677.791.062.

4 Contactname

Voor algemene inlichtingen of klachten kunt u de administratie van de Beheerder bereiken via volgende gegevens:
Telefoon BE +32 (0471)478 295
E-mail: hello@farmplace.be

5 Beschrijving en doel van de website

Met de Website biedt Farmplace U in hoofdzaak volgende diensten aan:

 • Het verschaffen van vrijblijvende informatie omtrent de Beheerder en de door haar aangeboden diensten;
 • Een platform waarop Gebruikers aanbiedingen kunnen plaatsen voor hun diensten of producten of zoekertjes kunnen plaatsen voor producten en diensten die zij wensen af te nemen;
 • Een communicatieplatform waarop bezoekers in contact kunnen treden met Dienstverleners of Verkopers voor producten en diensten in de agrarische sector of meer algemeen waarin Gebruikers met elkaar in contact kunnen komen;
 • Een communicatieplatform tussen U en de Beheerder, waar u gebruik kan van maken voor alle informatieverzoeken naar en elke soort communicatie tussen U en de Beheerder.

6 Gebruik

Indien U deze Juridische vermeldingen schendt of de Website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan de Beheerder U de toegang ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging.

7 Talen

Deze website kan U raadplegen in het Nederlands.

8 Kosten voor het gebruik van technieken voor communicatie op afstand

Onverminderd de kosten die U betaalt voor uw internettoegang aan uw internettoegangsleverancier, worden er door de Beheerder geen kosten aangerekend voor het gebruik van de technieken voor communicatie op afstand.

9 Het aanbod

De Beheerder levert omvangrijke inspanningen om de online voorstelling van het aanbod van de diensten en producten van de Beheerder en de Gebruikers naadloos te laten overeenstemmen met de werkelijk beschikbare producten en/of diensten. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op de Website producten en/of diensten als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van de Website niet langer beschikbaar zouden zijn. Vandaar ook dat de online voorstelling van het aanbod van de Beheerder, alsook van de Gebruikers op de Website als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd. De Beheerder kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten of diensten van de Beheerder en/of Gebruikers.
De Beheerder verbindt zich ertoe om de aanbiedingen van Gebruikers op de Website met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te presenteren overeenkomstig de doorgegeven omschrijving van de Gebruiker. Ondanks de voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welkgeval de Beheerder geenszins aansprakelijk kan gesteld worden.
Evenzo zijn de foto’s en gegevens die op de Website staan slechts indicatief, en brengen ze noch in hoofde van de Beheerder, noch in hoofde van de Gebruiker, waarmee U uiteindelijk contracteert, contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan de Beheerder aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op haar sites opgenomen illustraties of foto’s.

10 Intellectuele eigendomsrechten

Door gebruik te maken van de Website erkent U uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van de Beheerder. Deze Website, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma’s en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder.
De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden op deze website, in het bijzonder doch niet beperkt tot bovenstaande opsomming, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de eigendom zijn van de Beheerder. De toelating om gebruik te maken van deze website impliceert geen enkele toelating om gebruik te maken van de daarop vermelde merken en namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder.
In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft de Beheerder het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

11 Privacy en Cookies

Meer informatie omtrent het privacybeleid van de Beheerder vindt u terug in onze Privacyverklaring. Deze kan u consulteren op volgende pagina: https://www.farmplace.be/privacyverklaring
Meer informatie omtrent het cookiebeleid van de Beheerder vindt u terug in onze Cookieverklaring. Deze kan u consulteren op volgende pagina: https://www.farmplace.be/cookieverklaring

Waarom online verkopen?

 • Welkom op Farmplace.be, hét Belgisch agrarisch platform
 • Word gratis lid en verkoop gratis uw producten!
 • Plaats en verkoop producten gratis, op een eenvoudige manier
 • Doorzoek snel een uitgebreid aanbod aan agrarische producten
 • Altijd (k)open! 7/7 - 24/24
 • Maak snel en gemakkelijk contact met de verkoper en sluit de deal

Professional worden?

 • Geverifieerde zakelijke verkoper
 • Eigen verkoopplaats met een overzicht van al uw producten
 • Professionele uitstraling en verhoogde zichtbaarheid
 • Plaats veel meer producten
Bekijk alle voordelen